FREQUENTLY ASK QUESTIONS (FAQs)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/antonal/public_html/wp-content/plugins/easy-bootstrap-shortcodes/shortcode/toggles/plugin_shortcode.php on line 19

PARA SA ENROLMENT

Hindi maaring tanggihan ng mga paaralan ang mga mag-aaral na nais mag-enroll ngunit kulang o walang dokumentong maipapasa habang nageenroll.
Ang School Form 9 (Form 138) at School Form 10 (Form 137) ng mag-aaral ay dapat na maibigay ng dating paaralan papunta sa paglilipatang paaralan. Ito ay dapat na school-to-school transaction lamang at ang mga paaralan ay hindi dapat ipasa ang ganitong responsibilidad sa mga magulang o guardian.
Ang mga private schools na nagbabalak na magsagawa ng face-to-face enrollment sa nasabing linggo ay dapat munang sumulat sa DepEd upang ipaalam ito. Mangyaring ipagbigay-alam ito ng mga private schools sa pamamagitan ng pag-email sa Office of Undersecretary Jesus L.R Mateo (usec.governance@deped.gov.ph).
Maaring mag-tanong sa dating class adviser ng mag-aaral sa kung paano ang magiging proseso ng enrollment. Maari ding dumulog sa nakatakdang enrollment kiosk/booth/desk sa inyong mga barangay upang makakuha na rin ng dokumentong kakailanganin.
Nararapat lamang na kontakin ng mag-aaral o magulang ang paglilipatang paaralan upang ipagbigay alam ang ninanais na paglipat.

PARA SA PAGBUBUKAS NG KLASE

Alinsunod sa DepEd Order 007, s. 2020, at sa pagbibigay prayoridad ng Kagawaran ng Edukasyon sa kapakanan at kalusugan ng mga guro at mag-aaral, hindi magiging face-to-face ang pag-aaral sa pagbubukas ng klase.
Nagdaos ng survey ang Kagawaran kung saan 700,000 na guro, mag-aaral at magulang ang sumagot at piniling idaos ang pasukan sa huling linggo ng Agosto. Gayunpaman, ang survey ay isang bahagi lamang ng malawakang konsultasyon. Nagkaroon din ang DepEd ng mga pag-aaral, consultation at ilang pagpupulong na kasama ang DOH at IATF.
Ayon sa Section 3 ng Republic Act. No. 7797, ang mga klase sa basic education ay dapat magbukas sa unang lunes ng Hunyo at hindi dapat lalampas sa huling araw ng Agosto. Ang rekomendasyon sa pagbubukas ng klase ay suportado ng Pangulo at ng IATF sa nasabing araw basta’t isasaalang-alang ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral, guro, at iba pang staff ng paaralan na mariing susundin ng DepEd.


PAGPAPATULOY NG EDUKASYON

Sa ilalim ng Learning Continuity Plan ng Department of Education, nakapaloob ang mga Learning Delivery Modes na maari nilang gamitin. Bukod sa online learning, gagamitin rin ang mga self-learning modules, TV at radio sa pag-aaral ng mga estudyante.
Mahalaga ang papel ng magulang o guardians ng mga estudyante habang pinatutupad ang Distance Learning. Sila ang ang magiging gabay ng ating mga learners upang maging posible ang patuloy na pagkatuto.
Tulad ng ating mga learners, hindi rin magiging face-to-face ang pagpasok ng ating mga guro. Maari nilang ipagpatuloy ang serbisyo at pagtuturo habang nananatili sa loob ng bahay.
Ang learning modules na ginawa at ipamimigay ng DepEd ay libre o hindi kailangang bayaran.
Magiging available ang mga printed materials na maaring gamitin ng mga mag-aaral bago ang pagsisimula ng klase sa Agosto.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.